reference 

APATYKA SERVIS 

Na spolupráci s kanceláří HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. oceňujeme jak přátelskou atmosféru a srozumitelně předávané informace (nám neprávníkům :-)), ale rovněž rozsah poskytovaných služeb, neboť naším zadáním bylo „poskytnout komplexní řešení agendy spojené s tématem GDPR pro běžnou lékárnu“. JUDr. Havlíček a jeho kolegové se detailně seznámili s lékárenským provozem v praxi, následně si připravili řadu konkrétních (praktických i technických) dotazů ohledně fungování našich systémů, a jimi výsledné navrhované řešení ještě konzultovali s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Výstupem z této rozsáhlé činnosti byl soubor konkrétních právních dokumentů a podkladů speciálně připravených pro našeho zákazníka (lékárnu).

Proto bychom rádi ještě jednou touto formou JUDr. Havlíčkovi a jeho kolegům velmi poděkovali za spolupráci a popřáli jim mnoho dalších, stejně spokojených zákazníků, jako jsme byli my.

 
Apatyka servis s.r.o.
Michal Sedláček
jednatel

Mountfield HK, a.s. 

Spolupráce hokejového klubu v Hradci Králové s advokátní kanceláří HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. sahá ještě do dob, kdy Hradec Králové působil v 1. lize. Na advokátní kanceláři oceňujeme pečlivost, kreativitu, časovou flexibilitu a spolehlivost.

Tyto kvality jsme ocenili nejen při příchodu extraligy do Hradce Králové, kdy advokátní kancelář HAVLÍČEK & PARTNERS v krátké době skloubila požadavky předpisů ČSLH a právních předpisů České republiky pro přesun extraligového klubu, ale oceňujeme je rovněž v běžné každodenní činnosti klubu, v rámci všech oborů práva.

Mountfield HK, a.s.
Ing.Aleš Kmoníček
Generální manažer

Atlas Copco s.r.o. 

S advokátní kanceláří HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. spolupracujeme již řadu let. Jedná se o dynamickou kancelář se stálým týmem advokátů, jejíž zájem o spokojenost klienta je eminentní, proto se k poskytování právních služeb u nich rádi vracíme.

S týmem advokátní kanceláře jsme v minulosti řešili především zpracování anebo kontrolu a revizi smluv pro obchodní styk naší společnosti, dále pak vymáhání dlužných pohledávek vůči naší společnosti. Při poskytování právních služeb ze strany kanceláře v oblasti smluvní agendy vyzdvihujeme zejména snahu tzv. „myslet o krok napřed“ a řešit jednotlivé situace, které, aniž bychom si to sami předem uvědomili, mohou při plnění obchodního závazku nastat.

Díky vhodně zvolenému nastavení smlouvy nám tak advokátní kancelář usnadnila řešení takových nepředvídaných situací do té míry, abychom předešli sporům a nefunkční obchodní spolupráci se zákazníky naší společnosti, ale i šetřili firemní rozpočet. Ve vztahu k vymáhání pohledávek oceňujeme okamžitý a neústupný způsob řešení pohledávek, poskytování průběžných informací o stavu vymáhání a úsilí o dosažení maximální míry uspokojení našich pohledávek.
 
Atlas Copco s.r.o.
Daniel Hrdina
Country Manager Czech Republic and Slovakia

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 

S advokátní kanceláří HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. dlouhodobě spolupracujeme zejména v oblasti energetického práva se zaměřením na teplárenství, práva nemovitostí, včetně nedořešených historických vztahů týkajících se rozvodných tepelných zařízení, jakož i v oblasti nastavení smluvních vztahů se zákazníky a dodavateli. Kromě této stěžejní agendy nám advokátní kancelář poskytuje běžné právní služby týkající se smluvní agendy, práva obchodních korporací a vymáhání pohledávek.
 
Na advokátní kanceláři HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. si ceníme především její profesionalitu a zejména pak péči, kterou věnuje jednotlivým případům. Osobně pak oceňuji vždy několik návrhů možných řešení společně s uvedením rizik, které tyto jednotlivé varianty přinášejí, a rovněž komplexní a praktický přístup k řešené problematice.
 
Z těchto důvodů se na advokátní kancelář HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. můžeme kdykoli s důvěrou obrátit s tím, že výstupy z její strany budou na vysoce odborné úrovni. Jako takovou proto můžeme advokátní kancelář HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. jenom doporučit.
 
 
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Ing. Jiří Seidler
předseda představenstva

BIKERS CROWN, s.r.o. 

Služby advokátní kanceláře HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. jsou na špičkové úrovni. Reakce týmu advokátní kanceláře na požadavky naší společnosti jsou okamžité. Ceníme si osobního přístupu, kterého se nám zde dostane, a širokého spektra právních služeb, jež advokátní kancelář poskytuje.

Díky panu doktoru Havlíčkovi a jeho týmu se můžeme zcela soustředit na svojí práci a rozvoj firmy. Žijeme s jistotou, že nás po právní stránce pan doktor a jeho tým neustále chrání.
 
 
BIKERS CROWN, s.r.o.
Martin Solar, jednatel

Epiroc Czech Republic s.r.o. 

Jsme společností, jež nově vznikla na základě projektu rozdělení, a to formou odštěpení od společnosti Atlas Copco s.r.o.. Vzhledem k tomu, že náš právní předchůdce, společnost Atlas Copco s.r.o., po léta využíval právních služeb kanceláře HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., a byl s nimi vždy spokojen, pokračuje v této spolupráci i naše společnost.

Služby poskytované zmíněnou kanceláří jsou rychlé a profesionální. Pozitivně hodnotíme snahu o praktické řešení sporných situací, v nichž se čas od času ocitáme, a doporučení postupů, které jsou pro naši společnost ekonomicky efektivní. Kupříkladu lze zmínit nalezení kompromisního řešení a narovnání obchodních vztahů s našimi zákazníky či spolupracovníky, které za nás tým kanceláře vyjedná namísto zastupování v letitém soudním sporu.

Tým advokátní kanceláře ochotně a zavčasu reaguje na naše dotazy a požadavky a nezdráhá se namísto slepého splnění našeho požadavku navrhnout jiný způsob řešení situace, který je ve výsledku účinnějším způsobem, jak dosáhnout našeho cíle.
 
Epiroc Czech Republic s.r.o.
ANDRZEJ PRZEMYSLAW MIELKO, jednatel společnosti
Advokátní kancelář
HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Jana Koziny 1295/2a
Hradec Králové
PSČ 500 03

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163

IČ 28784294
DIČ CZ28784294


telefon: +420 491 114 232
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.