NÁŠ TÝM 

JUDr. Jakub Havlíček, 

advokát a společník advokátní kanceláře

„Vždy existuje cesta, jak vyřešit Vaše potíže nebo eliminovat hrozící rizika. Já Vám nabídnu tu, po které bych se na Vašem místě vydal sám.“ Jakub je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 2005. V rámci své praxe působil v advokátních kancelářích v Chrudimi a Hradci Králové. V roce 2009 získal na své alma mater doktorský titul JUDr. Po složení advokátní zkoušky v roce 2009 byl činný jako samostatný advokát, a to až do 1. ledna 2010, kdy založil advokátní kancelář, na jejíchž stránkách se právě nacházíte a která v současné době nese název HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. V té Jakub spolupracuje řadu let s advokáty, kteří jsou jeho kolegy vesměs z doby krátce po založení kanceláře.
 
Jakub se v rámci své generální praxe nejraději zabývá komplexními návrhy restrukturalizace společností v rámci fúzí a akvizic, přípravou a realizací developerských projektů a problematikou daňových kontrol.
 
Mezi jeho koníčky patří práce. Pokud nepracuje, rád sportuje - především leze a plachtí na windsurfingu.
JUDr. Jakub Havlíček,

 JUDr. Eva Kutílková,

spolupracující advokátka advokátní kanceláře

JUDr. Eva Kutílková,
„Do práce se pouštím ve snaze poskytnout klientovi maximum, a za tím účelem nejednou obětuji vlastní spánek.“ Ve své advokátní praxi se Eva zaměřuje především na občanské, obchodní a trestní právo. Právní služby poskytuje klientům podnikatelům i nepodnikatelům s důrazem na osobní přístup a komplexní poskytování právních služeb, a to od vedení osobních konzultací, přes zpracování právních analýz a stanovisek, sepisu smluvní dokumentace, žalob, písemných vyjádření a dalších podání v rámci jednotlivých řízeních, mimosoudního vyjednávání a v neposlední řadě též včetně zastupování klienta v řízení před soudy a orgány činnými v trestních řízeních. Eva má významné zkušenosti s poskytováním právních služeb při rozdělování společného a výlučného majetku manželů v souvislosti s rozdělením majetku po rozvodu. Ve své praxi se dále věnuje a klientům poskytuje právní poradenství v oblastech práva insolvenčního, korporátního a pracovního.
 
Vzdělání:
2006 – 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
2002 – 2006 Gymnázium, Pardubice, Mozartova
 
Pracovní zkušenosti v oblasti práva:
2012 – dosud HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
2010 – Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.

Od práce si hlavu pročistí při běhání, četbě a cestování.

Mgr. Jakub Sláma 

spolupracující advokát advokátní kanceláře

Jakub vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od počátku své praxe se zaměřuje na právo občanské a obchodní se specializací na civilní soudnictví, včetně zastupování věřitelů v řízení exekučním a insolvenčním. Po skončení koncipientské praxe rozšířil Jakub právní tým nově vznikající české banky, kde nejen pokračoval ve strategickém řešení korporátních pohledávek, ale účastnil se též procesu přeměny na banku, včetně spolupráce s nejvyššími představiteli ČNB, ČBA i dalšími významnými partnery.  Následně v roce 2020 navázal spolupráci s advokátní kanceláří HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., a stal se stabilním členem právního týmu, přičemž se i nadále nejraději věnuje právu obchodnímu a civilnímu procesu. 
 
Vzdělání:
2010 – 2015 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 
Pracovní zkušenosti v oblasti práva:
2020 – dosud  HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
2018 – 2020 TRINITY BANK a.s.
2016 – 2018 Legalcom advokátní kancelář, s.r.o
2015 – 2016 NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář
 
Jakub je milovníkem piva a dobré kuchyně, ve volném čase občas běhá, zlepšuje se v kiteboardingu nebo skáče z letadla. Třebaže jinak nerozumí muzice, vždy si rád poslechne dobrou desku. Jako předseda výboru Spolku pro právní vzdělávání společnosti pokračuje též v neziskové činnosti, jíž se věnuje již od doby vysokoškolských studií.  
 
Mgr. Jakub Sláma

 Ing. Lucie Blehová

Ing. Lucie Blehová
„Co můžu udělat dnes, udělala jsem včera.“ Lucie má na starosti převážnou většinu insolvenční agendy společnosti BHJ správci v.o.s., která vykonává činnost insolvenčního správce. Díky její pracovitosti a schopnostem se již po roce svého působení v naší kanceláři stala společnicí BHJ správci v.o.s. Lucie má mnoholeté pracovní zkušenosti v oblasti financí, které nyní náležitě zúročuje v oblasti insolvencí. Ke klientským věcem se staví svědomitě a profesionálně, přesto všem poskytuje ochotný a lidský přístup.
 
Vzdělání:
2006 – 2011 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická
1994 – 1996 Obchodní akademie Hradec Králové
1990 – 1994 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové
 
Pracovní zkušenosti a odborná praxe:
2013 – dosud HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
1996 – 2005 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 
Nejraději si odpočine při cyklistice a turistice.

Mgr. Adam Friml 

spolupracující advokát advokátní kanceláře

Práce bez myšlení je zbytečná.“ Hned na začátku svého působení v advokátní kanceláři HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. se Adam jako praktikant začlenil do našeho týmu svým pozitivním pracovním nasazením, úrovní získaných znalostí, ale též profesionálním a přívětivým vystupováním. Po úspěšném absolvování právnické fakulty Adam v naší advokátní kanceláři plynule přestoupil na pozici advokátního koncipienta. Pod vedením svého školitele, JUDr. Havlíčka, prohluboval své právnické znalosti a získával nezbytné zkušenosti, a to především v oblastech práva insolvenčního, obchodního, občanského, rodinného a trestního. Po absolvování koncipientské praxe složil Adam v roce 2022 advokátní zkoušku a pokračuje ve spolupráci s naší advokátní kanceláří jako trvale spolupracující advokát zaměřující se na poskytování právního poradenství především v oblastech práva obchodního, korporátního a občanského. 
 
Vzdělání:
2012 – 2018 Právnická fakulta, obor právo, Univerzita Palackého v Olomouci
2004 – 2012 Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
 
Pracovní zkušenosti v oblasti práva:
od 2018 – dosud HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
2016 – 2017 PF UPOL, Katedra mezinárodního a evropského práva, pomocná vědecká síla u proděkana pro zahraniční záležitosti JUDr. Martina Faixe, Ph.D.,MJI.
2015 - Stáž na Okresním soudě v Hradci Králové

Své nadšení pro právo čas od času rád vystřídá za historický šerm, hraní na kytaru, fantasy a sci-fi literaturu.
Mgr. Adam Friml

 Mgr. Bc. Šárka Zaplatílková Valášková

advokátní koncipientka

Mgr. Bc. Šárka Zaplatílková Valášková
Šárka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterské právnické studium si rozšířila i o bakalářské studium právo ve veřejné správě. V rámci své koncipientské praxe se Šárka věnuje především právu občanskému, se specializací na právo rodinné, vypořádání spoluvlastnictví a právo nemovitostí, jejími oblíbenci jsou také právo dědické a správní. Šárka Vám dále dokáže poradit i v oblastech práva trestního, insolvenčního a exekučního. V rámci své praxe Šárka mnoho let působila v notářské kanceláři v Hradci Králové, kde se věnovala především pozůstalostní agendě a korporátnímu právu. Náš tým Šárka rozšířila v roce 2022, od té doby jej obohacuje nejen svým svědomitým a pečlivým přístupem, profesionálním vystupováním, nadšením do práce, ale i smyslem pro humor.
 
Vzdělání:
2011 – 2017 Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta – Právo
2013 – 2016 Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta – Právo ve veřejné správě
2003 – 2011 Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou
 
Pracovní zkušenosti v oblasti práva
2022 – dosud   HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. 
2017 – 2022 JUDr. Olga Adamíra Čepelová Ph.D., notářka v Hradci Králové
 
Sbírku judikatury Šárka čas od času vymění za tenisovou raketu, knížku, vařečku, baletní piškoty, nebo řídítka u jejího biku.
 

Mgr. Klára Meisnerová 

advokátní koncipientka

Klárka se stala součástí naší advokátní kanceláře hned po úspěšném absolvování její alma mater - Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cenné zkušenosti nasbírala již za dob studií, a to jak v rámci poskytování pro bono právního poradenství, na soudních stážích, v advokátní kanceláří v Náchodě či během jednosemestrálního pobytu na Paris Lodron Universität Salzburg v Rakousku. Pod zkušeným vedením jejího školitele JUDr. Havlíčka poskytuje právní poradenství nejen ve věcech občanskoprávních, ale rovněž v oblasti práva trestního či stavebního. Klienti se na ni obrací taktéž v souvislosti s insolvenčním či exekučním řízením. Klárka si Vás získá svým přívětivým vystupováním, nadšením pro právo a lidským přístupem.

Vzdělání:
2016 – 2022 Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
2020 – 2021 Paris Lodron Universität Salzburg – Erasmus +
2009 – 2016 Jiráskovo gymnázium Náchod
 
Pracovní zkušenosti v oblasti práva:
2022 – dosud HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
2018 – 2020 PF UPOL, Studentská právní poradna
2019 – stáž na Okresním soudu v Přerově, civilněprávní úsek
2018 – stáž na Okresním soudu v Olomouci, trestněprávní úsek, 
 
Krom do práce Klárka ráda chodí s krosnou po horách. Také ráda čte, běhá nebo se toulá po lučinách, borech či skalinách.
 
Mgr. Klára Meisnerová

administrativní zázemí advokátní kanceláře zajišťují 

Martina Michková

Martina Michková

Advokátní kancelář
HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Jana Koziny 1295/2a
Hradec Králové
PSČ 500 03

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163

IČ 28784294
DIČ CZ28784294


telefon: +420 491 114 232
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.