AKTUALITY 

Možnost sjednání smluvní pokuty v přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě při překročení dodací lhůty 

Možnost sjednání smluvní pokuty v přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě při překročení dodací lhůty

Mgr. Jakub Sláma publikoval článek na téma „Možnost sjednání smluvní pokuty v přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě při překročení dodací lhůty".

Institut smluvní pokuty je vítaným a kontrahenty s oblibou užívaným způsobem utvrzení závazků, a to nejen v tuzemském právním prostředí. Zásada pacta sunt servadna je uhelným kamenem soukromého práva a tvoří jeho základ již od prapočátků historie lidstva. Svoji neoddiskutovatelnou roli tak logicky hraje i v mezinárodních vztazích z přepravních smluv řídících se Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen „CMR“). V tomto příspěvku si klademe za cíl přiblížit možnosti platného sjednání smluvní pokuty ve vztazích, na něž se aplikují ustanovení CMR, a to především, pokud jde o porušení smluvních podmínek ze strany dopravce překročením sjednané lhůty dodání zboží.

Z nevzhledné výměníkové stanice jsme vybudovali naše nové sídlo 

Z nevzhledné výměníkové stanice jsme vybudovali naše nové sídlo
Ve spolupráci s architekty ze studia AIR atelier se nám v rámci vlastního developerského projektu podařilo dokončit nové sídlo naší advokátní kanceláře. Najdete nás nově na adrese Jana Koziny 1295/2a v Hradci Králové.

Nedostatek stavebních pozemků v centru Hradce Králové jsme vyřešili použitím předávací stanice tepla s označením A43 a tuto obestavěli polyfunkční budovou tak, aby svým vzhledem navazovala na historické stavby v okolí a přesto šla s dobou.