Vítejte na stránkách HAVLÍČEK & PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.


 • Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby českým i zahraničním klientům v rozmanitých oblastech českého práva. Právní služby poskytujeme zejména v oblastech korporátního práva (včetně přeměn obchodních společností), energetiky, správního práva, trestního práva, rodinného práva, pracovního práva, insolvenčního práva a v mnoha dalších oblastech práva civilního, zejména pak pokud jde o práva k nemovitostem a vymáhání pohledávek. Zastupování klientů před správními orgány, soudy a v rámci rozhodčích řízení je samozřejmostí.

  HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. je personálně propojena se společností BHJ správci v.o.s., která vykonává činnost insolvenčního správce a jejímž spoluzakladatelem a jedním ze společníků je zakladatel a společník společnosti HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., JUDr. Jakub Havlíček. HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.Advokátní kancelář HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. byla založena začátkem roku 2010 jako hradecká advokátní kancelář, která má zřízenu pobočku též v Praze. Od dob jejího založení se její klientela rozrostla na území celé České republiky.

 • Našimi klienty jsou krom velkých nadnárodních korporací rovněž střední plus malé firmy, individuální podnikatelé, ale i soukromé fyzické osoby – nepodnikatelé, kteří potřebují poskytnout právní služby především v oblastech civilního práva a při řešení dalších všedních i nevšedních životních situací.

  Základními hodnotami naší advokátní kanceláře jsou profesionalita, vysoká kvalita poskytovaných služeb, individuální přístup ke každé poskytované právní službě a inovativní řešení klientských záležitostí. Zakládáme si na časové flexibilitě, spolehlivosti, snažíme se dělat práci na „110 procent“ a v neposlední řadě přistupujeme k řešení klientských věcí kreativně a s maximální pečlivostí.

  Ačkoliv se zde uvedenými hodnotami prezentuje řada podnikatelů, pro tým naší kanceláře nejsou pouhými frázemi, ale základním stavebním kamenem naší práce. To je důvodem, pro který má naše kancelář s většinou klientely vybudované mnohaleté stabilní vztahy a pro který se na nás naši klienti s důvěrou opakovaně obracejí a doporučují naše právní služby svým obchodním partnerům, rodinným příslušníkům a známým. Zkušenosti a zpětnou vazbu některých našich klientů, kteří se s Vámi o svých dojmech z námi poskytnutých právních služeb rozhodli podělit, můžete shlédnout v záložce „Reference“.

    Advokátní kancelář HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. poskytuje právní služby prostřednictvím advokátů představených v záložce „Náš tým“. V ní naleznete rovněž kontakty na sekretariát a osoby zajišťující administrativní zázemí kanceláře.


   

 
 
Úspěšné dokončení projektu GDPR v lékárně

Úspěšné dokončení projektu GDPR v lékárně

Pro společnost Apatyka servis s.r.o., člena koncernu PHOENIX, jsme v polovině dubna úspěšně dokončili projekt přípravy vzorových dokumentů pro implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EES, veřejnosti známého pod zkratkou „GDPR“, v lékárnách.

Klient nám po vyhodnocení projektu a zahájení úspěšné implementace GDPR u svých zákazníků poskytl pozitivní referenci, s níž se můžete seznámit zde.
„Evidence skutečných majitelů

„Evidence skutečných majitelů"

Mgr. Eva Kutílková, publikovala článek na téma „Evidence skutečných majitelů“.

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 368/2016 Sb. (dále „Novela“), kterým se měnil zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté novely, které nabyly účinnosti teprve 1. ledna letošního roku. Na část třetí Novely, která je necelého čtvrt roku účinná se zaměřuji v tomto článku, který má za cíl stručně shrnout evidenční povinnosti související s údaji o skutečném majiteli právnické osoby, lhůtu k jejich splnění a nastínit možný postup soudů při jejich neplnění.

Advokátní kancelář
HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Divišova 882/5
Hradec Králové
PSČ 500 03

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163

IČ 28784294
DIČ CZ28784294


telefon: +420 491 114 232
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.