Vítejte na stránkách HAVLÍČEK & PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.


 • Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby českým i zahraničním klientům v rozmanitých oblastech českého práva. Právní služby poskytujeme zejména v oblastech korporátního práva (včetně přeměn obchodních společností), energetiky, správního práva, trestního práva, rodinného práva, pracovního práva, insolvenčního práva a v mnoha dalších oblastech práva civilního, zejména pak pokud jde o práva k nemovitostem a vymáhání pohledávek. Zastupování klientů před správními orgány, soudy a v rámci rozhodčích řízení je samozřejmostí.

  HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. je personálně propojena se společností BHJ správci v.o.s., která vykonává činnost insolvenčního správce a jejímž spoluzakladatelem a jedním ze společníků je zakladatel a společník společnosti HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., JUDr. Jakub Havlíček. HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.Advokátní kancelář HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. byla založena začátkem roku 2010 jako hradecká advokátní kancelář, která má zřízenu pobočku též v Praze. Od dob jejího založení se její klientela rozrostla na území celé České republiky.

 • Našimi klienty jsou krom velkých nadnárodních korporací rovněž střední plus malé firmy, individuální podnikatelé, ale i soukromé fyzické osoby – nepodnikatelé, kteří potřebují poskytnout právní služby především v oblastech civilního práva a při řešení dalších všedních i nevšedních životních situací.

  Základními hodnotami naší advokátní kanceláře jsou profesionalita, vysoká kvalita poskytovaných služeb, individuální přístup ke každé poskytované právní službě a inovativní řešení klientských záležitostí. Zakládáme si na časové flexibilitě, spolehlivosti, snažíme se dělat práci na „110 procent“ a v neposlední řadě přistupujeme k řešení klientských věcí kreativně a s maximální pečlivostí.

  Ačkoliv se zde uvedenými hodnotami prezentuje řada podnikatelů, pro tým naší kanceláře nejsou pouhými frázemi, ale základním stavebním kamenem naší práce. To je důvodem, pro který má naše kancelář s většinou klientely vybudované mnohaleté stabilní vztahy a pro který se na nás naši klienti s důvěrou opakovaně obracejí a doporučují naše právní služby svým obchodním partnerům, rodinným příslušníkům a známým. Zkušenosti a zpětnou vazbu některých našich klientů, kteří se s Vámi o svých dojmech z námi poskytnutých právních služeb rozhodli podělit, můžete shlédnout v záložce „Reference“.

    Advokátní kancelář HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. poskytuje právní služby prostřednictvím advokátů představených v záložce „Náš tým“. V ní naleznete rovněž kontakty na sekretariát a osoby zajišťující administrativní zázemí kanceláře.


   

 
 
Z nevzhledné výměníkové stanice jsme vybudovali naše nové sídlo

Z nevzhledné výměníkové stanice jsme vybudovali naše nové sídlo

Ve spolupráci s architekty ze studia AIR atelier se nám v rámci vlastního developerského projektu podařilo dokončit nové sídlo naší advokátní kanceláře. Najdete nás nově na adrese Jana Koziny 1295/2a v Hradci Králové.

Nedostatek stavebních pozemků v centru Hradce Králové jsme vyřešili použitím předávací stanice tepla s označením A43 a tuto obestavěli polyfunkční budovou tak, aby svým vzhledem navazovala na historické stavby v okolí a přesto šla s dobou.